Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του TynBull / In the current issue of TynBull

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Tyndale Bulletin 62:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 


  • David P. Seccombe, "Incongruity in the gospel parables", 161-172
  • Carsten Vang, "God's love according to Hosea and Deuteronomy : a prophetic reworking of a Deuteronomic concept?", 173-194
  • Allan Chapple, "Getting 'Romans' to the right Romans : Phoebe and the delivery of Paul's Letter", 195-214
  • Rodney K. Duke, "Form and meaning : multi-layered balanced thought structures in Psalm 24:4",  215-232
  • Gregory Goswell, "Isaiah 1:26 : a neglected text on kingship", 233-246
  • Andrew J. Wilson,  "Hebrews 3:6b and 3:14 revisited", 247-267
  • David Instone-Brewer, "Jesus of Nazareth's trial in the uncensored Talmud",  269-294
  • John Nolland, "The thought in John 1:3c-4", 295-311
  • Daniel S. Diffey, "The royal promise in Genesis : the often underestimated importance of Genesis 17:6, 17:16 and 35:11", 313-316
  • Andrew Harker, "Spiritually called Sodom and Egypt : getting to the heart of early Christian prophecy through the Apocalypse of John", 317-319

Δεν υπάρχουν σχόλια: