Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον JbAC / An article of biblical interest in the current JbAC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Jahrbuch für antikes Christentum 53 (2010) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων κι ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:


Boris Dunsch, "Menander bei Paulus. Oralität, Performanz und Zitationstechnik im Corpus Paulinum", 5-19

Δεν υπάρχουν σχόλια: