Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Σοφία και ευαγγέλιο / Wisdom and Gospel

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένα νέο βιβλίο για το πιθανό υπόβαθρο της στάση του ευαγγελίου απέναντι στη σοφία:

H.-J. Inkelaar, Conflict over Wisdom: The Theme of 1 Corinthians 1-4 Rooted in Scripture (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 63), Peeters, Leuven 2011
XVIII + 351 σελίδες
47 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Ενώ η σοφία χαίρει μεγάλης εκτίμησης στον ελληνιστικό κόσμο, μόνο σε ένα σημείο της Κ.Δ. γίνεται αναφορά στο ευαγγέλιο σε σχέση με τη σοφία: 1 Κορ 1-4. Ωστόσο αντί να προχωρήσει σε μία συμβιβαστική πρόταση ο Παύλος έρχεται αντιπαρατίθεται με τη σοσφία. Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζεται ότι οι ρίζες αυτής της σύγκρουσης μπορούν να εντοπισθούν στη Βίβλο και ιδιαίτερα στα προφητικά βιβλία του Ησαΐα και του Ιερεμία, όπως δηλώνουν τα παραθέματα από αυτά τα βιβλία. Οι θεολογικές και λογοτεχνικές σχέσεις μεταξύ τους αναδεικνύονται μέσα από μία διακειμενική προσέγγιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: