Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ένα νέο βιβλίο για τη σχέση συνοπτικών και Παύλου / Α new book on the relationship of the synoptics to Paul

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ένα νέο βιβλίο στη σειρά NTOA/StUNT σχετικά με τη σχέση των συνοπτικών με τον Παύλο:

Eric Kun Chun Wong, Evangelien im Dialog mit Paulus: Eine intertextuelle Studie zu den Synoptikern (NTOA/StUNT 89), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012
ISBN: 978-3-525-53037-5
201 σελίδες
49.95 €

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Τα συνοπτικά συνήθως ερμηνεύονται χωρίς καμιά αναφορά στον Παύλο και στη θεολογία του. Ο συγγραφέας της παρούσης μελέτης υποστηρίζει ότι και τα τρία ευαγγέλια περιέχουν ένα συνεχή διάλογο με τον Παύλο. Το ευαγγέλιο του Μάρκου έχει έναν αριθμό κοινών για τον Ιησού και συχνά θεωρείται ότι απαντά στον Παύλο και προσπαθεί να τις επανατοποθετήσει στην αρχική τους σημασία. Κάνει λόγο για το ευαγγέλιο, την μεταμορφώνει, αλλά ωστόσο βρίσκεται πολύ κοντά στη διδασκαλία του Παύλου για το σταυρό. Η σχέση μεταξύ του Μάρκου και του Παύλου θα μπορούσε να θεωρηθεί κριτική αλλά ουδέτερη. Το ευαγγέλιο του Ματθαίου, από την άλλη, σαφώς επιτίθεται στον Παύλο σε διάφορα σημεία και τονίζει, αντί για τον ευαγγελισμό του ευαγγελίου στα έθνη, την ηθική φύση του μηνύματος του Χριστού. Εντελώς διαφορετική είναι η προσέγγιση του συγγραφέα του κατά Λουκάν: είναι θαυμαστής του Παύλου και παρουσιάζει τη διδασκαλία του για τη δικαίωση μέσα στο πλαίσιο της παράδοσης του Παύλου.  
Ο συγγραφέας καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα μέσα από μία διακειμενική έρευνα. Ο διάλογος με ένα άλλο κείμενο δεν περιορίζεται σε κατά λέξη αναφορές στο κείμενο στην αρχική του μορφή. Από ιστορικής απόψεως ένας τέτοιος διάλογος είναι πολύ πιθανόν: και τα τρία συνοπτικά προϋποθέτουν την ιεραποστολική δραστηριότητα του Παύλου στα έθνη και δε θα πρέπει να γράφτηκαν έχοντας υπόψη αυτή τη δραστηριότητα. Είναι απίθανο οι συγγραφείς του να μην γνώριζαν τον Παύλο και τη θεολογία του, ακόμη κι αν αυτή η γνώση δε διατυπώνεται με σαφήνεια στα ευαγγελικά κείμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: