Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Παιδίον εγεννήθη ημίν / A child is born to us


"... παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγεννήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος. ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνη ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ (Ησ 9, 5)"

"For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. (Isa 9:6 NIV)"

Χρόνια πολλά
ευλογημένα και ειρηνικά Χριστούγεννα

(* Η φωτογραφία από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ 25/12/2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια: