Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Ο Geza Vermes για τους Ιουδαιοχριστιανούς / Geza Vermes on Judaeochristians

Aπόλη του ιστολόγιο του Jim Davila πληροφορούμαστε για τη δημοσίευση ενός άρθρου του καθ. Geza Vermes σχετικά με τους Ιουδαιοχριστιανούς της αρχέγονης Εκκλησίας:

Δεν υπάρχουν σχόλια: