Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Interpretation / In the current issue of Interpretation

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Interpretation 65:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Theodore Hiebert, "Reclaiming the world : biblical resources for the ecological crisis", 341-352
  • Rosemary R. Ruether, "Ecology and theology : ecojustice at the center of the Church's mission", 354-363
  • Larry L. Rasmussen, "New wineskins", 364-376
  • William H. Schlesinger, "Climate change", 378-390

Between text and sermon
  • Pete Peery, "Genesis 1:1-2:3", 392-394
  • Uriah Y. Kim, "Leviticus 25:1-24", 396-398
  • Carol J. Dempsey, "Revelation 21:1-8", 400-406

Δεν υπάρχουν σχόλια: