Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Bibel und Kirche / In the current issue of Bibel und Kirche

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche 66:4 (2011) είναι αφιερωμένο στο πρόσωπο του Ηλία:

Bettina Eltrop, "Was wissen wir über den historischen Elija?", 190-191

Jürgen Werlitz, "Vom feurigen Propheten zum Versöhner: Ein Überblick über die biblischen Elijatexte mit Schwerpuntk auf dem Alten Testament", 192-201

Eleonore Reuter, "Besser arm und fromm als reich und böse: Elija und die Witwe von Sarepta (1 Kön 17)", 202- 207

Frank Crüsemann, "Gottes leise Stimme gegen Gewalt im Namen Gottes: Elija, Mose und die Anfänge des biblischen Monotheismus", 208-214

Roland Kachler, "Wege aus der Wüste: Elijas Krise als Archetypus einer Lebenskrise (1 Kön 19)", 215-218

Andreas Bedenbender, "Warum am Horeb? Zur Lokalisierung von Gottesoffenbarungen in der Hebräischen Bibel", 219-223

Bernhard Lehnart, "Regenmacher, Schamane oder was?: Elija, der Tischbitter - eine komplexe Gestalt", 224-228

Anna Maria Schwemer, "Die Elijagestalt im Wandel der Zeiten: Elijatraditionen aus hellenistisch-römischen Zeit", 229-233

Franz-Josef Ortkemper, "Mendelsohns Elias und die Bibel: Das Oratorium und die Erzählungen aus den Königsbüchern im Vergleich", 236-242

Δεν υπάρχουν σχόλια: