Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Βιογραφία του William Foxwell Albright

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί μία βιογραφία του William Foxwell Albright (1891-1971), αρχαιολόγου και ειδικού στις σπουδές της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και του περιβάλλοντος του αρχαίου Ισραήλ.
Για να διαβάσετε τη βιογραφία, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: