Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Νέα άρθρα στο JHS

Από το ιστολόγιο PaleoJudaica του Jim Davila πληροφορούμαστε ότι έχουν αναρτηθεί νέα άρθρα στην ιστοσελίδα του Journal of Hebrew Scriptures 9 (2009), αφιερωμένα σε θέματα σχετικά με το βιβλίο του Ιωνά:

Δεν υπάρχουν σχόλια: