Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 18 (2022)

Michael Kok, "Justin Martyr and the Authorship of Luke's Gospel"

Δεν υπάρχουν σχόλια: