Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 78/4 (2022)

Llewellyn Howes, "‘The harvest is plentiful but the workers few’: Reflecting on the verisimilitude of Q 10.2"


Δεν υπάρχουν σχόλια: