Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Interpretation / The current issue of Interpretation

 Interpretation 76/4 (2022)

  • Beverly Roberts Gaventa, "Places of Power in Paul’s Letter to the Romans," 293-302 (abstract)
  • Scott C. Ryan, "'The Deliverer Will Come': Investigating Paul’s Adaptation of Divine Conflict Traditions in Romans," 303-313 (abstract)
  • L. Ann Jervis, "Christ Doesn’t Fit: Paul Replaces His Two Age Inheritance with Christ," 314-327 (abstract)
  • Meira Z. Kensky, "Paul and the Apocalypse of the Gospel," 328-338 (abstract)
  • Stephen L. Young, "So Radically Jewish that He’s an Evangelical Christian: N.T. Wright’s Judeophobic and Privileged Paul," 339-351 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: