Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

Verbum et Ecclesia 43/1 (2022)

Philip Suciadi Chia, "Why do the ancient texts differ in their translations of אמצים in Zechariah?

Δεν υπάρχουν σχόλια: