Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Open Access: Terror in the Bible


Monica Jyotsna Melanchthon - Robyn J. Whitaker (επιμ.), Terror in the Bible: Rhetoric, Gender, and Violence. IVBS 14. Atlanta: SBL Press 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: