Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Το τρέχον τεύχος του BZ / The current issue of BZ

 Biblische Zeitschrift 66/2 (2022)

Kleinere Beiträge

  • Timothy Yap, "Eat Your Way to Perdition: Food and the Judgement of Jeroboam in 1 Kings 12–14," 259–271 (abstract)
  • Dieter Böhler SJ, "Zum Prozess der Psalmenverkettung," 272–292 (abstract)
  • Richard Clifford SJ, "Towards a Precise Translation of Psalm 115,1," 293–301 (abstract)
  • Stefan Krauter, "Das „sterbende Weizenkorn“: 1 Kor 15,36 und die antike Botanik," 302–312 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: