Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article in the current issue of Open Theology

 Open Theology 8/1 (2022)

Sami Yli-Karjanmaa, Elisa Uusimäki, "Good Life, Brave Death, and Earned Immortality: Features of a Neglected Ancient Virtue Discourse,"  297-314


Δεν υπάρχουν σχόλια: