Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Η Αίγυπτος και η νεο-ασσυριακή αυτοκρατορία / Egypt and the Neo-Assyrian Empire

 Στο ιστολόγιο ANE Today διαβάστε το άρθρο του Mattias Karlsson (Πανεπιστήμιο της Uppsala) για τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Ασσυρίας και της Αιγύπτου κατά την περίοδο της νεο-ασσυριακής αυτοκρατορίας:

The Neo-Assyrian Empire and Egypt

Δεν υπάρχουν σχόλια: