Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Open Access: The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Codices


Dylan M. Burns - Matthew J. Goff (επιμ.),  The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Codices: Selected Papers from the Conference “The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Codices” in Berlin, 20–22 July 2018. Nag Hammadi and Manichaean Studies, 103. Leiden/Boston: Brill 2022

ISBN: 978-90-04-51756-1  

Δεν υπάρχουν σχόλια: