Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Open Access: Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity


Richard Faure, Simon-Pierre Valli and Arnaud Zucker (επιμ.), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, DeGruyter 2022

ISBN: 9783110736076 
Δεν υπάρχουν σχόλια: