Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Johann Cook, "Platonism and the Bible(s)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: