Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article of biblical interest in Open Theology

 Open Theology 8/1 (2022)

 Diego Fernando Bedoya Bonilla - Carlos Arboleda Mora, "From Persuasion to Acceptance of Closeness: La Projimidad as an Essential Attribute of God in Luke 10:25–37," 95-113 

Δεν υπάρχουν σχόλια: