Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 76/2 (2022)

  • James W. Barker, "Eusebian Canon Ten in Codex Fuldensis: Paratextual Confusion, Transmission, and Correction," 144–168 (abstract)
  • Michael Peter Hanaghan, "Rufinus and the Reimagination of Pliny’s Correspondence with Trajan (HE 3.33)," 202–216 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: