Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

 Journal of Early Christian History 11/3 (2021)

  • David L. Eastman, "Peter’s Paradoxical Cross," 61-78 (abstract)
  • Andrew R. Koperski, "Eusebius, Revelation, and Its Place in the New Testament Canon," 79-94 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: