Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / New articles in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 17 (2021)

  • George P. Carras, "Jewish Sensibilities in the Lukan Paul, the Historical Paul and Josephan Judaism"
  • Andrew Simmonds, "Judas Iscariot and Joseph of Arimathea: Two Gentile Graves for Two Jewish Corpses"
  • David H. Wenkel, "Military Camps around Jerusalem and the Meaning of Στρατόπεδον in Luke 21.20"
  • John-Christian Eurell, "The Saying Attributed to Jesus in Acts 20.35"

Δεν υπάρχουν σχόλια: