Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

 Numen 69/1 (2022)

  • Evgenia Moiseeva, "The Power of the Written Word in Manichaeism," 1–26 (abstract)
  • Oliver Krüger, "From an Aristotelian Ordo Essendi to Relation: Shifting Paradigms in the Study of Religions in the Light of the Sociology of Knowledge," 61–96 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: