Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

 Journal of Early Christian Studies 29/4 (2021)

  • Travis W. Proctor, "A Cartography of Kinship: Domestic Space, Tomb Cult, and the Re-Mapping of Ephesus in the Acts of John," 463-493 (abstract)
  • Karl Heiner Dahm, "Commotion, Rebellion, and War: Eusebius of Caesarea's Narrative of Jewish Revolts against Roman Rule in His Ecclesiastical History," 495-523 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: