Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

 Bulletin of Biblical Research 31/4 (2021)

  • Jeremy D. Otten, "From Widows to Windows: Luke’s Use of Repetition and Redundancy in Echoes of 1 Kings 17:8–24", 463-477 (abstract)
  • Pablo T. Gadenz, "The Akedah and the Crucifixion: Isaac Typology in Luke’s Gospel?" 478-496 (abstract)
  • Joseph R. Dodson, "The Many Faces of Metaphor in Colossians 2:15," 497-513 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: