Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Open Access: Exploring Written Artefacts

Jörg B. Quenzer (επιμ.), Exploring Written Artefacts: Objects, Methods, and Concepts. Vol. 1 & 2.  Studies in Manuscript Cultures 25. Berlin: de Gruyter 2021


Δεν υπάρχουν σχόλια: