Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Nouvelle Revue Théologique / In the current issue of Nouvelle Revue Théologique

 Nouvelle Revue Théologique 143/4 (2021)

  • Jean-Pierre Sonnet s.j., "Matthieu, disciple (Maththaios, mathētēs) d’une langue à l’autre," 530-546 (abstract)
  • Alexis Leproux, "« Les deux marcheront-ils ensemble sans qu’ils ne se soient donné rendez-vous ? » (Am 3,3). Résistance d’Israël et catholicité de l’Église," 547-564 (abstract)
  • David Meyer, "À la recherche d’une Graeca Veritas rabbinique?" 565-581 (abstract)
  • Pierre-François de Béthune, "Pour porter la Bonne Nouvelle, commencer par demander l’hospitalité," 582-595 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: