Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Open Access: Εγγύς Ανατολή και αντισημιτισμός / Open Access: Near East Studies and Antisemetism


Heike Behlmer, Thomas L. Gertzen, Orell Witthuhn, Der Nachlass Paul de Lagarde: Orientalistische Netzwerke und antisemitische Verflechtungen.  Europäisch-jüdische Studien – Beiträge 46. Berlin: de Gruyter 2020 

ISBN: 9783110615463 


Δεν υπάρχουν σχόλια: