Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Doniwen Pietersen, "Yahwistic incongruency and enigma: A challenge to relinquish violence?"


Δεν υπάρχουν σχόλια: