Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

 Journal of Jewish Studies 72/2 (2021)

  • Jean-Sébastien Rey, "The relationship between manuscripts A, B, D and the marginal readings of manuscript B of Ben Sira," 240-256 (abstract)
  • Moshe Simon-Shoshan, "You can't go home again: the Bavlia's story of Honia's big sleep as inversion of the Yerushalmia's account," 257-282 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: