Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Open access: The Joseph Story between Egypt and Israel

Thomas Römer, Konrad Schmid, Axel Bühler (επιμ.), The Joseph Story between Egypt and Israel, Archaeology and Bible 5, Tübingen: Mohr Siebeck

ISBN 978-3-16-160154-5

Δεν υπάρχουν σχόλια: