Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 17 (2021)

Sanghwan Lee, "An Illiterate Fisherman and Impressive Letter: A Dialogue with Bart D. Ehrman"

Δεν υπάρχουν σχόλια: