Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)


Hervormde Teologiese Studies 77/2 (2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια: