Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Theologische Zeitschrift / In the current issue of Theologische Zeitschrift

 Theologische Zeitschrift 77/2 (2021)

  • Sophia Kähler, "Who is who in Babylonia? Identity and Belonging in the Prayer for the Babylonian City (Jer 29:7)," 102-119 (abstract)
  • Michael Bachmann, "Syllogistisches im Galaterbrief," 120-155 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: