Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Theologische Rundschau / In the current issue of Theologische Rundschau

 Theologische Rundschau 86/2 (2021)

  • Andreas Schüle, "Theologie des Alten Testaments – Auslaufmodell oder Zukunftsprojekt?" 123-146 (abstract)
  • Gudrun Guttenberger, "Habilitationen und Monographien zu den Korintherbriefen," 147-200 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: