Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 17 (2021)

Klaus Vibe, "Freedom from Necessity in Philo of Alexandria's Ethical Thought"

Δεν υπάρχουν σχόλια: