Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Το τρέχον τεύχος του ExpT / The current issue of ExpT

 The Expository Times 132/9 (2021)

  • Will Robinson, "Mark 9:48 and the Worms of Hell," 377–386 (abstract)
  • Gerald Glynn O’Collins SJ., "‘The Faith of Jesus: Translating Hebrews 12:2a’," 387–393 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: