Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

 Bulletin of Biblical Research 31/1 (2021)

  • Andrew Judd, "Hagar, Uncle Tom’s Cabin, and Why We Cannot Agree on What the Bible Says about Slavery," 1-15 (abstract)
  • Elizabeth Mehlman and Russell L. Meek, "Sputtering at the Start Line? Examining Trends in Theological Interpretation of Scripture through Three Theological Commentaries on Ecclesiastes," 16-38 (abstract)
  • Charles Nathan Ridlehoover, "The Sevenfold Form of the Lord’s Prayer in Matthew’s Gospel Revisited,"  39-53 (abstract)
  • Charles Haddon Savelle Jr., "James’s Use of Amos 9:11–12 in Acts 15," 54-71 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: