Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 118/1 (2021)

  • Franziska Ede, "Der Gott des Himmels und seine Mittler: Überlegungen zur Funktion der Völkerengel in Dan 10–12," 3-22 (abstract)
  • Lukas Bormann, "Rudolf Bultmann und das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament," 23-56 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: