Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / An article of biblical interest in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Christopher M. Hays, "What is the Place of My Rest? Being Migrant People(s) of the God of All the Earth

Δεν υπάρχουν σχόλια: