Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

Laura Quick, "Art, Aesthetics and the Dynamics of Visuality in Ezekiel 23"


Δεν υπάρχουν σχόλια: