Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Δυο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / Two articles of biblical interest in the current issue of Verbum et Ecclesia

Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια: