Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Louis Ndekha, "‘I am not strong to dig and I am afraid to beg’: Social status and status concern in the parable of the Dishonest Steward (Lk 16:1–9)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: