Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Kevin Mattison, "The Sacredness of Firstling Animals: Evolving Perspectives within Deuteronomy"Δεν υπάρχουν σχόλια: