Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbut et Ecclesia

 Verbun et Ecclesia 42/1 (2021)

Tarcicio Gaitán Briceño, Emigdio Mendoza Fandiño, Piedad Gañán Rojo, "The destruction of the golden calf (Ex 32:20): A materials science perspective"

Δεν υπάρχουν σχόλια: