Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Ariel Kopilovitz, "A Murderous, Captured Lion: Ezekiel's Negative Approach Toward Jehoiachin show/hide abstract"

Δεν υπάρχουν σχόλια: