Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 16 (2020)

Jeffrey M. Hubbard, "Flipped Scripts in Hermas's Erotic Dreams: A Reading of the Shepherd's Virgins in Light of Roman Oneiric Literature"

Δεν υπάρχουν σχόλια: